נפתח הרישום לכיתות א' – שנה"ל תשפ"א

תאריך: 27/01/2020
הרישום לבתי הספר היסודיים לשנה"ל תשפ"א יחל ביום שני, א' בשבט התש"פ, 
(27 בינואר 2020) ועד יום ראשון , כ"א שבט התש"פ, (16בפברואר 2020). 
 חייבים ברישום לכיתות א' לשנה"ל תשפ"א  הילדים שנולדו בין התאריכים:
כ"ט בטבת התשע"ד (01 בינואר 2014) עד ט' בטבת התשע"ה (31 בדצמבר 2014).
 מועדי הרישום:
ימים: א', ב',  ד', ה' - בין השעות 15:30 – 08:30 
          ג', בין השעות 12:00 – 08:30
       18:30 – 16:00 – הרישום יתקיים במועצה
הרישום יתקיים במזכירות בתיה"ס קול יעקב והמאוחד.
ביום שלישי אחה"צ  רישום לבתי הספר המאוחד וקול יעקב  יתקיים במבנה המועצה המקומית ירוחם, בין השעות 16:00 עד 18:30  

ב ב ר כ ה,         
אגף החינוך