הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
פתח תפריט

וועדת ההקצאות

הריני להודיעכם כי תבחיני ועדת ההקצאות להקצאת מקרקעין המפורסמים להלן ואשר אושרו ע"י מליאת המועצה בישיבתה מיום 2/2/2020, עומדים לעיון הציבור במשרדי אגף ההנדסה במועצה המקומית ירוחם.

תבחינים להקצאות קרקע ומבנים שאושרו במליאה מיום 02-02-2020

מפה מבני ציבור להקצאה  לחץ כאן

פרסומים והודעות על אפשרות הקצאת מבנה לצרכי ציבור


​תאריך
​תאור
​11/03/2020
הקצאת מבנה שתי כיתות גן בנים בנות מג' 917 - פרסום ראשון
​31/01/2020
הקצאת מבנה ביהס בנות מגרש 700
​31/01/2020
הקצאת מבנה ביהס בנים מגרש 700
​31/01/2020
הקצאת מבנה לכיתת גן בנים בנות מג' 703
31/01/2020
הקצאת מבנה שתי כיתות גן בנים בנות מג' 900 - פרסום ראשון
31/01/2020
הקצאת מבנה שתי כיתות גן בנים בנות מג' 901 - פרסום ראשון
​17/01/2020
הקצאת מבנה לצרכי ציבור מגרש 902 -פרסום  ראשון 
​20/12/2019
 הקצאת מבנה מרכז קהילתי אלי כהן מגרש 700-פרסום  ראשון 
​12/12/2019
​הקצאת מבנה מרכז צעירים -פרסום  ראשון 
15/11/2019
הקצאת מבנה במגרש 501,פרסום שני
15/11/2019
הקצאת מבנה במגרש 502 ,פרסום שני
​05/07/2019
​הקצאת מבנה במגרש 501 ,פרסום ראשון  
​05/07/2019
הקצאת מבנה במגרש 502 ,פרסום ראשון  
וועדת ההקצאות