עבודות בניית תוספת מבנה דו קומתי בביה"ס קמה בירוחם

מספר מכרז:03/2020
תאריך אחרון להגשה:30/06/2020
קישור לקובץ:עבודות בניית תוספת מבנה דו קומתי בביה"ס קמה בירוחם

​עבודות בניית תוספת מבנה דו קומתי בביה"ס קמה בירוחם