עבודות בניית תוספת למתנ"ס אלי כהן בירוחם

מספר מכרז:06/2020
תאריך אחרון להגשה:30/06/2020
קישור לקובץ: בדבר עבודות בניית תוספת למתנ"ס אלי כהן בירוחם

​ בדבר עבודות בניית תוספת למתנ"ס אלי כהן בירוחם