ביצוע עבודות בניית מקווה בירוחם

מספר מכרז:05/2020
תאריך אחרון להגשה:30/06/2020
קישור לקובץ:ביצוע עבודות בניית מקווה בירוחם

​בדבר ביצוע עבודות בניית מקווה בירוחם