מכרז לאספקת שירותי ייעוץ ליווי והובלת תהליך הכנת תכנית אסטרטגית לתיירות בירוחם

מספר מכרז:15/19
תאריך אחרון להגשה:19/11/2019
קישור לקובץ:מכרז תכנית אסטרטגית נספח א.pdf

​מכרז לאספקת שירותי ייעוץ ליווי והובלת תהליך הכנת תכנית אסטרטגית לתיירות בירוחם