הליך מס' 04/2020 ראש מנהלת תעשיה בחברה הכלכלית לפיתוח ירוחם

מספר מכרז:04/2020
תאריך אחרון להגשה:06/08/2020
קישור לקובץ:הליך מס' 04/2020 ראש מנהלת תעשיה בחברה הכלכלית לפיתוח ירוחם

​הליך מס' 04/2020 ראש מנהלת תעשיה בחברה הכלכלית לפיתוח ירוחם 

שאלון אישי . בקשה למשרה פנויה.pdf