מכרז להחלפת גג- ישיבת הסדר ירוחם

תאריך אחרון להגשה:12/11/2019
קישור לקובץ:מכרז להחלפת גג--ישיבת הסדר ירוחם.pdf

​מכרז להחלפת גג- ישיבת הסדר ירוחם