פרוטוקול ועדת השלושה 19.8.20

תאריך אחרון להגשה:22/09/2020
קישור לקובץ:פרוטוקול ועדת השלושה 19.8.20

סימון כבישים, תמרור ושילוט מס' סכ/36/2019