בדבר ביצוע עבודות בניית מקווה בירוחם

מספר מכרז:11/2020
תאריך אחרון להגשה:30/09/2020
קישור לקובץ:11/2020 ביצוע עבודות בניית מקווה בירוחם

​בדבר ביצוע עבודות בניית מקווה בירוחם