עו"ס למרכז מטר"א

מספר מכרז:14/2020
תאריך אחרון להגשה:17/09/2020
קישור לקובץ:עו"ס למרכז מטר"א (מוקד טיפולי ראשוני בתחום ההתמכרות)

​עו"ס למרכז מטר"א (מוקד טיפולי ראשוני בתחום ההתמכרות)