בדבר עבודות לבניית מבנה גן דו כיתתי בשכ האירוסים ירוחם

מספר מכרז:12/2020
תאריך אחרון להגשה:20/10/2020
קישור לקובץ:בדבר עבודות לבניית מבנה גן דו כיתתי בשכ האירוסים ירוחם

​בדבר עבודות לבניית מבנה גן דו כיתתי בשכ האירוסים ירוחם