מכרז בדבר ביצוע עבודות בניית מקווה בירוחם

מספר מכרז:13/2020
תאריך אחרון להגשה:27/10/2020
קישור לקובץ:מכרז בדבר ביצוע עבודות בניית מקווה בירוחם

​מכרז בדבר ביצוע עבודות בניית מקווה בירוחם