כתב כמויות המכרז 13/2019

מספר מכרז:13/2019
תאריך אחרון להגשה:03/12/2019
קישור לקובץ:כתב כמויות המכרז 13_19.pdf