כתב כמויות מכרז 14/2019

מספר מכרז:14/2019
תאריך אחרון להגשה:03/12/2019
קישור לקובץ:כתב כמויות מכרז 14_19.pdf

כתב כמויות מכרז 14/2019