הזמנה להגיש מועמדות להיכלל במאגר היועצים מועצה מקומית ירוחם

תאריך אחרון להגשה:31/12/2019
קישור לקובץ:הזמנה להגיש מועמדות להיכלל במאגר היועצים מועצה מקומית ירוחם סופי לפרסום.pdf

​הזמנה להגיש מועמדות להיכלל במאגר היועצים  מועצה מקומית ירוחם