הודעה בדבר אפשרות הקצאת קרקע

תאריך אחרון להגשה:01/01/2020
קישור לקובץ:הודעה בדבר אפשרות הקצאת קרקע