מדריך למוקד מטר"א

מספר מכרז:24/19
תאריך אחרון להגשה:05/12/2019
קישור לקובץ:מדריך למוקד מטרא.doc