מדריכה בדירת מעבר

מספר מכרז:21/19
תאריך אחרון להגשה:05/12/2019
קישור לקובץ:מדריכה בדירת מעבר.doc