מדריכה בדירת מעבר צעירות

מספר מכרז:21/2019
תאריך אחרון להגשה:22/10/2019
קישור לקובץ:מדריכה בדירת מעבר.pdf