הודעה על אפשרות הקצאת מבנה לצורכי ציבור

תאריך אחרון להגשה:02/02/2020
קישור לקובץ:נוסח פרסום ראשון- מרכז צעירים.pdf