מכרז מרכז קהילתי אלי כהן מגרש 700

תאריך אחרון להגשה:04/02/2020
קישור לקובץ:נוסח פרסום ראשון מרכז קהילתי אלי כהן מגרש 700.pdf