מכרז להפעלת-תחום ספורט לבוגרים

מספר מכרז:09/19
תאריך אחרון להגשה:29/12/2019
קישור לקובץ:מכרז ספורט -תחום ספורט לבוגרים.pdf