הארכת מכרז מערכות מחשוב- מועצה מקומית ירוחם

מספר מכרז:11/19
תאריך אחרון להגשה:01/01/2020
קישור לקובץ:הארכת מכרז מערכות מחשוב מועצה מקומית ירוחם.pdf