מנהל אגף תפעול

מספר מכרז:12/2019
תאריך אחרון להגשה:22/10/2019
קישור לקובץ:מנהל אגף תפעול.pdf