מכרז מערכות מחשוב-הודעה מס 2 - דיגיטציה

מספר מכרז:11/19
תאריך אחרון להגשה:01/01/2020
קישור לקובץ:הודעה מס 2 - מערכות מידע ממוחשבות-דיגיטציה.pdf