הודעה מס 3 -מערכות מידע ממוחשבות-דיגיטציה

מספר מכרז:11/19
תאריך אחרון להגשה:01/01/2020
קישור לקובץ:הודעה מס 3 -מערכות מידע ממוחשבות-דיגיטציה.pdf