החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח-חברת משכל

תאריך אחרון להגשה:31/12/2019
קישור לקובץ:החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח-חברת משכל.pdf