ביצוע עבודות בניית תוספת למתנ"ס ירוחם

מספר מכרז:19/2019
תאריך אחרון להגשה:28/01/2020
קישור לקובץ:מכרז ביצוע עבודות בניית תוספת למתנס אלי כהן.pdf