הזמנה להגיש מועמדות להיכלל במאגר היועצים מועצה מקומית ירוחם עד 28.02.2020

תאריך אחרון להגשה:28/02/2020
קישור לקובץ:הזמנה להגיש מועמדות להיכלל במאגר היועצים מועצה מקומית ירוחם עד 28.02.2020.pdf