מכרז בדבר בניית מקווה בירוחם

מספר מכרז:05
תאריך אחרון להגשה:11/02/2020
קישור לקובץ:בדבר ביצוע בניית מקווה בירוחם

מכרז בדבר בניית מקווה בירוחם