עבודות נגרות במבנה החדש בביה"ס המאוחד

מספר מכרז:18
תאריך אחרון להגשה:28/01/2020
קישור לקובץ:עבודות נגרות במבנה החדש בביה"ס המאוחד

בדבר עבודות נגרות במבנה החדש בביה"ס המאוחד