מכרז הסעות עבור האגף לשירותים חברתיים​

מספר מכרז:6/20
תאריך אחרון להגשה:03/02/2020
קישור לקובץ:מכרז הסעות עבור האגף לשירותים חברתיים

מכרז הסעות עבור האגף לשירותים חברתיים​