מכרז להפעלת תוכניות לגיל הרך 2020

מספר מכרז:04/20
תאריך אחרון להגשה:18/02/2020
קישור לקובץ:מכרז להפעלת תוכניות לגיל הרך 2020.pdf