מכרז תיעוד קהילתי 2020

מספר מכרז:05/20
תאריך אחרון להגשה:20/02/2020
קישור לקובץ:מכרז תיעוד קהילתי 2020.pdf