אב בית / איש תחזוקה לבית הספר הממ"ד קול יעקב

מספר מכרז:02/2020
תאריך אחרון להגשה:16/02/2020
קישור לקובץ:אב בית / איש תחזוקה לבית הספר הממ"ד קול יעקב

​אב בית / איש תחזוקה לבית הספר הממ"ד קול יעקב