מזכיר/ת בלשכת ראש הרשות המקומית

מספר מכרז:06/2020
תאריך אחרון להגשה:16/02/2020
קישור לקובץ:מזכיר/ת בלשכת ראש הרשות המקומית

​מזכיר/ת בלשכת ראש הרשות המקומית