מרכז/ת מתנדבים ברשות המקומית

מספר מכרז:09/2020
תאריך אחרון להגשה:16/02/2020
קישור לקובץ:מרכז/ת מתנדבים ברשות המקומית

​מרכז/ת מתנדבים ברשות המקומית