עו"ס למרחב טיפולי "מעגל בנים"

מספר מכרז:10/2020
תאריך אחרון להגשה:16/02/2020
קישור לקובץ:עו"ס למרחב טיפולי "מעגל בנים"

​עו"ס למרחב טיפולי "מעגל בנים"