מדריכה לדירת מעבר צעירות

מספר מכרז:12/2020
תאריך אחרון להגשה:16/02/2020
קישור לקובץ:מדריכה לדירת מעבר צעירות

​מדריכה לדירת מעבר צעירות