עו"ס למוקד מטר"א ( מוקד טיפולי ראשוני) בתחום ההתמכרויות

מספר מכרז:14/2020
תאריך אחרון להגשה:16/02/2020
קישור לקובץ:עו"ס למוקד מטר"א ( מוקד טיפולי ראשוני) בתחום ההתמכרויות

עו"ס למוקד מטר"א ( מוקד טיפולי ראשוני) בתחום ההתמכרויות​