מכרזלביצוע עבודות פיתוח ותשתיות שונות בירוחם מסגרת שנתית

מספר מכרז:10
תאריך אחרון להגשה:10/03/2020
קישור לקובץ:מכרז 10/2019 ביצוע עבודות פיתוח ותשתיות שונות בירוחם מסגרת שנתית

​מכרז 10/2019 ביצוע עבודות פיתוח ותשתיות שונות בירוחם מסגרת שנתית