מכרז בדבר הקמת מאגר לספקי מסגרת לשירותי ניהול תכנון ופיקוח ביצוע פרויקטים של החכ"ל בירוחם

מספר מכרז:17
תאריך אחרון להגשה:10/03/2020
קישור לקובץ:למכרז 17/2019 בדבר הקמת מאגר לספקי מסגרת לשירותי ניהול תכנון ופיקוח ביצוע פרויקטים של החכ"ל בירוחם

​למכרז 17/2019 בדבר הקמת מאגר לספקי מסגרת לשירותי ניהול תכנון ופיקוח ביצוע פרויקטים של החכ"ל בירוחם