הודעה מספר 1- תשובות לשאלות הבהרה-מכרז גיל רך

מספר מכרז:04/20
תאריך אחרון להגשה:18/02/2020
קישור לקובץ:הודעה מספר 1- תשובות לשאלות הבהרה-מכרז גיל רך.pdf