מכירת חמץ

תאריך: 26/03/2020

​תושבים יקרים ואהובים.

עירנו, ארצנו ועולמנו נמצאים בימים מורכבים, וכולנו מתפללים להקב"ה שיוציא אותנו מכל צרה וצוקה ומאבל ליום טוב בקרוב. 
מתוך דאגה לבריאות של כולנו, ובמטרה לצמצם יציאה מהבית ומגע בין האנשים, השנה נבקש מכם למנות אותנו לשליחים למכור לכם את החמץ על ידי הרשאה זו. 
התהליך קל ומהיר, וכמובן, לא כרוך בשום עלות שהיא מצדכם. מכירת החמץ בפועל לגוי תתקיים על ידי הרב בצורה הרגילה כבכל שנה עם כל ההידורים.

בשורות טובות ופסח כשר ושמח,
יצחק שלו,
רב העיר ירוחם


זמני חג הפסח-אופק ירוחם-התש''פ.pdf