מנשר לתושב - פסולת ביניין

תאריך: 22/07/2020

מצורף קובץ מנשר לתושב בנושא פסולת בניין ושיפוצים

מנשר לתושב בנושא פסולת בניין ושיפוצים.pptx