דחיית מועד הגשות לתחרות תכנון אורבני רחוב בורנשטיין

תאריך: 28/12/2020
דחיית מועד ההגשות לתחרות תחרות פומבית לתכנון אורבני של מתחם ורחוב בורנשטיין במועצה המקומית ירוחם.

יש להגיש את העבודות עד ליום ב' 18 בינואר 2021 ב 16:00.