הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
פתח תפריט

וועדת ההקצאות

הריני להודיעכם כי תבחיני ועדת ההקצאות להקצאת מקרקעין המפורסמים להלן ואשר אושרו ע"י מליאת המועצה בישיבתה מיום 2/2/2020, עומדים לעיון הציבור במשרדי אגף ההנדסה במועצה המקומית ירוחם.

תבחינים להקצאות קרקע ומבנים שאושרו במליאה מיום 02-02-2020

מפה מבני ציבור להקצאה  לחץ כאן

פרסומים והודעות על אפשרות הקצאת מבנה לצרכי ציבור


וועדת ההקצאות