הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
פתח תפריט

מקלטים פרטיים משותפים

במסגרת הערכות מועצה מקומית ירוחם לשעת חירום, ועל פי הנחיות פיקוד העורף, נדרשים התושבים להכין בקביעות את המקלטים הפרטיים שברשותם ולפעול באופן רציף לתקינות תחזוקתם וכשירותם לשעת חירום.
 
הכינו את המקלט בבית מגוריכם בהתאם להנחיות הבאות:
  • נקו את המקלט ואווררו אותו, ופנו ציוד כבד ומיותר.
  • בדקו את תקינותן של מערכות האוורור, המים, הביוב והחשמל.
  • הסדירו את דרכי היציאה, הכניסה ויציאות החירום.
  • הוציאו חומרים דליקים ורעילים או חומרים אחרים העשויים להפריע לחוסים במקלט או לסכנם.
  • בדקו את תקינות הדלתות, חלונות ההדף והגומיות שמסביב.
  • הקפידו על חידוש השלטים והסימנים במקלט ועל תקינות דרכי הגישה אליו (כמו שילוט פולט אור).
  • יש לוודא כי גודל המקלט ומספר מקומות הישיבה מותאמים למספר השוהים בו.
  • יש לפנות חפצים כבדים ושבירים מן הקירות ומן המדפים.
 
הכינו ציוד בסיסי הכולל: ערכת עזרה ראשונה, ערכת כיבוי אש, מכלי מי שתייה או בקבוקים סגורים, תאורת חירום או פנס עם סוללות, ציוד מתאים להיגיינה (כמו בתי כיסא ושקיות לאיסוף אשפה).
 
בנוסף לציוד הנ"ל, מומלץ לצייד את המקלט במלאי מזון - רצוי מוצרים המוכנים לאכילה (כגון חטיפים ושימורים), רדיו עם סוללות וסוללות להחלפה, מכשיר טלוויזיה וטלפון, עיתונים, ספרים, צעצועים ומשחקים לילדים, פנקסי טלפונים חיוניים, מאוורר חשמלי ודלי אשפה.
 
על האזרח מוטלת האחריות לטפל במקלט שברשותו!
 
להלן לשון סעיף 52 (א) לחוק עזר לירוחם (איכות סביבה, מניעת מפגעים ושמירת הניקיון), התשע"ו - 2016. (להלן "חוק העזר"):
52. (א) בעל נכס ומחזיק בו חייב לשמור על ניקיונם של החצר, המבוא לנכס, מקום חניה, חדר מדרגות, הגג, המקלט, כל שטח פרטי או משותף אחר אם קיים, וכל מקום המשמש את דיירי הנכס, פרט לדירות הפרטיות, לנקותם ולשמרם להנחת דעתו של ראש המועצה, המפקח או התברואן, לסלק כל פסולת ביתית, פסולת חקלאית, או פסולת בניין, וכן לנקות את מדרגות חדר הכניסה והמדרכות בתחום החצר.
 
לתשומת לבכם! המועצה נערכת לביצוע ביקורים יזומים במקלטים שבבתים משותפים לאורך כל השנה, כדי לפקח על מוכנותם.
יצוין כי אי קיום הוראות חוק העזר בדבר החזקת מקלטים הינה עבירה שדינה קנס.
 
לשאלות ולבירורים מקצועיים הנדסיים, מומלץ לפנות למוקד המידע הארצי של פיקוד העורף בטלפון: 104.
מידע נוסף באתר פיקוד העורף.

לפרטים נוספים:
​שם
​תפקיד
​טלפון
​פקס
​טלפון נייד
​דואר אלקטרוני
​בוריס אולשנצקי
​ממונה שירותי חירום וביטחון ברשות ובמוסדות חינוך
​08-9204763
​08-6589781
​054-5837927
​boriso@ylc.org.il
​מעיין שחר
​מנהלת ביטחון קהילתי
​08-6580697
​052-6210521
​maayans@ylc.org.ilמקלטים פרטיים משותפים