הזמנה להגיש מועמדות להיכלל במאגר היועצים מועצה מקומית ירוחם

תאריך אחרון להגשה:31/12/2022
קישור לקובץ:הזמנה להגיש מועמדות להיכלל במאגר היועצים מועצה מקומית ירוחם.pdf